Maden Projeleri

Maden Projeleri

Firmamız; Madencilik proje çalışmalarında yerli ve yabancı şirketlerle gerçekleştirdiği başarılı madencilik proje çalışmaları ile Türkiye’de madenciliğin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Firmamız tarafından yapılan madencilik proje kapsamları aşağıdaki gibidir.

İthal ve Yerli Kömür Tedarik Projeleri
• Alternatif yakıt çalışmaları ve organizasyonu
• Kömür satış ve alış sözleşme analizleri
• Kömür satınalma organizasyonunun denetlenmesi ve en iyi fiyat çalışmalarının yapılması
• Geçmiş ve gelecek fiyat analiz ve tahmin çalışmaları

Jeoloji
• Denetleme ve doğrulama çalışmaları
• Kontraktör seçimi
• Dataların yorumlanması ve değerlendirilmesi
• Sondaj program dizaynı yapılması ve denetlenmesi
• Araştırma planlaması, gözetim ve yönetim
• Jeolojik harita hazırlanması
• Jeolojik modelleme yapılması
• Rezerv modellemesinin yapılması ve rezerv tespiti
• Numune alma, hazırlama ve/veya kontrollerinin yapılması
• İstatiksel ve jeoistatiksel analizlerin yapılması
• Yapısal jeoloji

Jeoteknik Mühendislik
• Kaya mekaniği mühendisliği
• İş güvenliği hesaplamaları
• Atık, stok dizayn çalışmaları

Hukuki Destek
• Tahkim uyuşmazlıklarında bilirkişi desteği
• Teknik itiraz ve çözüm desteği
• Uzman bilirkişi desteği
• Birleşme/devralma uygunluk kontrol hizmetleri

Maden / Madencilik Ekonomisi
• Bankalar nezdinde kredi kapsamlı çalışmalar
• Maliyet analizleri
• Ekonomik analiz
• Finansal analiz
• Özleştirme projelerinde destek hizmetleri
• Bağımsız mühendislik hizmetleri ve durum değerlendirme
• Birleşme ve devralma çalışmaları
• Maden ve mülkiyet değer tespit çalışmaları
• Mineral değer analiz çalışmaları
• Ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları
• Özelleştirme projeleri teknik çalışma ve uygulamaları
• Mülkiyet denetlemesi ve expertiz hizmetleri

Maden Mühendisliği
• Yeraltı ve açık işletme madenciliği çalışmaları
• Yatırım ve işletme maliyetleri çalışmaları
• İş planlaması
• Maden planlaması
• Ekipman analiz ve seçimi
• Fizibilite ve detay planlama
• Maden uygulama ve verim denetlemeleri
• Maden planlaması ve mühendislik hizmetleri
• Üretim sıralaması
• Üretim kontrol ve mutabakatları
• Rezerv çalışmaları
• Teknik maden denetlemeleri

Zenginleştirme Proses Mühendisliği
• Alternatif zenginleştirme çalışmaları
• Temel zenginleştirme proses planlaması
• Yatırım ve işletme maliyet çalışmaları
• Operasyonların denetlenmesi
• Zenginleştirme proses makinelerinin seçimi
• Proses akım şeması çalışmaları
• Ürün kalitesi ve market değerlendirme çalışmaları